Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák II. osztálya számára 1. rész. Az 1-től 100-ig terjedő számkörben - Katholikus népiskolai tankönyvek 6. (Budapest, 1911)

Állami szempontból 8.429/1910. sz. alatt nem magyar tan­nyelvű kath. iskolák számára is miniszterileg engedélyezve. KATHOLIKUS NÉPISKOLAI TANKÖNYVEK SZÁMOLÁSI GYAKORLÓKÖNYV A KATH. NÉPISKOLÁK II. OSZTÁLYA SZÁMÁRA I. RÉSZ AZ 1 -TÖL 100-IG TERJEDŐ SZÁMKÖRBEN A NM. PÜSPÖKI KAR ÁLTAL KIADOTT TANTERV SZERINT SZERKESZTETTE BERTALAN VINCE Hatodik kiadás. Második lenyomat. A Kath, Tanügyi Tanács Tankönyvbíráló Bizottsága által engedélyezve. //-A BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT K 1911. Ára 20 fillér.

Next