Bertalan Vince: Számolási gyakorlókönyv a katholikus népiskolák III. osztálya számára 2. rész. Az 1-től 1000-ig terjedő számkörben (9. kiadás) - Katholikus népiskolai tankönyvek 7. (Budapest, 1918)

Állami szempontból a 8-ik kiadás 146.072/1911. sz. alatt nem magyar tannyelvű kath. iskolák számára minlszterileg enged. KATHOLIKUS NÉPISKOLAI TANKÖNYVEK SZÁMOLÁSI GYAKORLÓKÖNYV A KATH. NÉPISKOLÁK III. OSZTÁLYA SZÁMÁRA EL RÉSZ AZ 1-TÓL 1Ö00-IG TERJEDŐ SZÁMKÖRBEN A NM. PÜSPÖKI KAR ÁLTAL KIADOTT TANTERV SZERINT SZERKESZTETTE BERTALAN VINCE A Kath. Tanügyi Tanács Tankönyvbiráló Bizottsága által engedélyezve. Kilencedik változatlan kiadás. BUDAPEST, 1918. * — m t/oi Ara 1 korona 20 fillér. A ■ 9 Jr -rs*

Next