Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek harmadik osztályának (Budapest, 1911)

Vi TUrtt 2> 3 ó, POÉTIKA, RETORIKA ES OLVASÓKÖNYV A TANÍTÓ- ÉS TANíTÓNÓKÉPZÓ INTÉZETEK HARMADIK OSZTÁLYÁNAK SZERKESZTETTE BILINSZKY LAJOS dr. TANÍTÓNÖKÉPZO INTÉZETI IGAZGATÓ .4 Katholikus Tanügyi Tanács Tankönynbiráló Bizottsága állal engedélyeivé. / BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁUSULAT KIADÁSA 1911.

Next