Bilinszky Lajos: Poétika, retorika és olvasókönyv. A tanító és tanítónőképző intézetek második osztályának (Budapest, 1910)

POÉTIKA, RETORIKA ÉS OLVASÓKÖNYV A TANÍTÓ- ÉS TANÍTÓNÓKÉPZŐ INTÉZETEK MÁSODIK OSZTÁLYÁNAK SZERKESZTETTE BILINSZKY LAJOS dr. TANITÓNŐKÉPZO INTJÍZETI IGAZGATÓ A nagymélt. püspöki kar által kinevezett tankönyvbiráló-bizottság 1/1910. sz. a. engedélyezte. BUDAPEST //-

Next