Boér Miklós: Az Unam Sanctam Bulla az egyház és az állam viszonyáról (Budapest, 1941)

AZ UNAM SANCTAM BULLA AZ EGYHÁZ ÉS AZ ÄLLAM VISZONYÁRÓL IRTA DR BOÉR MIKLÓS Különlenyomat a Notter Antal Emlékkönyv-bői Dolgozatok az egyházi jogból és a vele kapcsolatos jogterületekről Szerkesztette : Angyal Pál, Bárányay Jusztin, Móra Mihály BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA 1941

Next

/
Oldalképek
Tartalom