Bolberitz Pál: Tanúim lesztek. Vasár- és ünnepnapi szentbeszédek a „B” liturgikus év szerint (Budapest, 2008)

Next