Borosay Dávid: Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 1. rész, az V. és VI. osztály számára (Budapest, 1904)

Engedélyezve a nmeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 2339—1904. sz. rendeletével. I. RÉSZ, AZ V. ÉS VI. OSZTÁLY SZÁMÁRA. BUDAPEST, KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSCLAT. 15)04. Ára 3 korona 80 fillér. GEOMETRIA A KÖZÉPISKOLÁK FELSŐ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA. IRTA c. " . BOROSAY DÁVID, BENCÉS TANÁR.

Next