Borosay Dávid: Geometria a középiskolák felső osztályai számára. 2. rész, a VII. és VIII. osztály számára (Budapest, 1914)

Középiskolák számára tankönyvül a nmélt. vallás- és közoktatás­­ügyi miniszter által 90240/1914. szám alatt engedélyeztetett. GEOMETRIA A KÖZÉPISKOLÁK FELSŐ OSZTÁLYAI SZÁMÁRA. IRTA BOROS A Y DÁVID, BENCÉS TANÁR. II. RÉSZ, A VII. ÉS VIII. OSZTÁLY SZÁMÁRA. Harmadik kiadás. BUDAPEST, KIADJA A SZENT-1STVÁN-TÁRSULAT. 1914 Ara 2 korona 60 fillér.

Next