Brunowszky Rezső: Új ábécé és olvasókönyv kapcsolatban a Biblia és a katekizmus elemeivel. A római katolikus elemi népiskolák I. osztálya számára (Budapest, 1913)

A Szent-István-Tá-rsulat könyvkiadóhivateáában Builapeet, Vili., Rienthirélyi-Mk>a 39b. *« a kathalikus iskolák számára előirt • ások használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) Hittan! könyvek. Róm. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel ................................ 52 fill. Rém. kath. kis katekizmus a III.—VI. oszt. számára ... __ 56 « Egri elemi katekizmus ........................................................... 20 « « kis « 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I.—II. oszt. számára ......... 40 « « « « III.—VI. « « _ _ _ 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel............................................. 56 « Pokomy E. Kis biblia ÜL—VI. oszt. r.................................. 60 « Sóder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ................ 42 « « középkorú « « .................. 56 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve................................................ 20 « — Rém. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ............................................ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv...................................... ... ._ 20 « Brunowszky Rezső. Új ABC-és olvasókönyv a biblia és kate­kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás 509 képpel. Kötve................................................... 52 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiad. 8 iv) 40 « (kisebb kiad. 5 ív) 28 « Dreisziger Ferencz. Új magyar ABC-és könyv...................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó ....................... 56 « Kóródy Miklós. ABC-és könyv ... __................................ ... 50 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve ...................................._............. 60 « Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv o tótajkú róm. kath. népiskolák számára ........................................................... 80 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, Hl. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv 52, IH. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv .................. K 1.60 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ............................ 90 « Dreiszvger-Számord-Szokoly és Róvi.í. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ................................................ K1.— « Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára ............................ K 1.40 « Kóródy Miklós. IL olvasókönyv 64 f, IH. olvasókönyv 80 I, IV. olvasókönyv 1 kor., V. olvasókönyv..._____ K1.80 « Öveges K. H. olvasókönyv 50 I, IH. olvasókönyv _ 64 «

Next

/
Oldalképek
Tartalom