Cantu Caesar: Világtörténelem 15. 18. korszak - Caesar Cantu: Világtörténelem 15. (Budapest, 1876)

VILÁGTÖRTÉNELEM. IRTA CANTU CAESAR. TIZENÖTÖDIK KÖTET. XVJ11. KORSZAK. A VII. TURINI OLASZ KIADÁS UTÁN, ÖSSZEEGYEZTETVE A VIII. KIADÁSSAL. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT. EGERBEN. NYOMATOTT AZ ÉRSEKI LYCEUM KÖNYV- ÉS KŐNYOMDÁJÁBAN. 1876.

Next