Cantu Caesar: Világtörténelem 5. 6. korszak - Caesar Cantu: Világtörténelem 5. (Budapest, 1877)

Tartalom

V. Kötet tartalma. VI KÖNYV Krisztustól Constantinig. Lap. (A romai birodalom: a Júliusok. Krisztus. A Fla­­viusok. Szerencse-császárok. Együtt uralkodók. A keresz­ténység küzdelmei és megszilárdulása. Bölcsészeti eclecti­­cismus. Vallási syncretismus.) ..... ELSŐ FEJEZET. A világ átnézete. (Asia. A Tauruson innen. I. vidék. II. vidék. III. vi­dék. IV. vidék. A Tauruson túl. Afrika. Europa. Spanyol­­ország. Gallia. Britannia. Irland. Olaszország. Germania. Illyria. Görögország. Romai birodalom.) ... 1 MÁSODIK FEJEZET. Tiberius. (Germanicus. Közigazgatás.Vádak. Capreae (Capri) sziget. Sejanus. Tiberius kegyetlenségei,) ... 23 HARMADIK FEJEZET. Caligula, Claudius. (Caligula halála. Claudius. Messalina.) ... 40 NEGYEDIK FEJEZET. Nero. (Agrippina és Britannicus. Tűzvész Romában. Octa­via. Háborúk. Britannia. Germania. Gallia. A parthusok. Piso összeesküvése. Nero Görögországban. Nero halála.) 55 ÖTÖDIK FEJEZET. Erkölcsök és szokások. (Politika. Bölcsészet. Seneca halála. Öngyilkosság. Babonaság. Romlottság. Fényűzés. Torkosság. Rendkivü­­liség.) . . . . . . . . . .74 HA TODIK FEJEZET. Krisztus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom