Cantu Caesar: Világtörténelem 5. 6. korszak - Caesar Cantu: Világtörténelem 5. (Budapest, 1877)

Tartalom

IV Lap. (Egyenlőség, Egység. Kormányzás. Erkölcstan. Rab­szolgaság.) ........................................................................95 HETEDIK FEJEZET. A kereszténység kezdete. (Sz. István. Sz. Péter és sz. Pál. Sz. Pál levelei.) . 118 NYOLCZADIK FEJEZET. Galba. Otho. Vitellius. (Otho. Bedriacumi csata. Otho halála. Vitellius. Tel­­hetetlenség Vespasianus. Vitellius halála.) . . . 130 KILENCZEDIK FEJEZET. Vespasianus. A zsidóknak végromlása. (Háborúk. Batavok. Gallus birodalma. Julius Sabi­nus. Judaea. Háború. Jerusalem pusztulása.) . . . 141 TIZEDIK FEJEZET. A F 1 a v i u s о k. (Agricola. Helvidius Priscus. Vespasian halála. Titus. Vezúv kitörése. Domitianus. Háború a dákokkal. II. üldö­zés a keresztények ellen) . . . . . .160 TIZENEGYEDIK FEJEZET. Nerva és Trajanus. (Trajanus. III. üldözés a keresztények ellen. Hábo­rúk. Duna-hid. Parthusok. Armenia romai tartomány. Assy­ria romai tartomány. Balesetek. Traján körútja. A zsidók lázadása. Traján halála.) . . . . . .170 TIZENKETTEDIK FEJEZET. Hadrianus. (Építmények. Antinous. A keresztények negyedik üldöztetése. Hadügy. Hadrián utazásai. Törvényhozás. Ae­lius Verus. Hadrián halála.) . ... i . 179 TIZENHARMADIK FEJEZET. Az An ton in uso к. (Antoninus halála Marcus Aurelius. Lucius Verus kormánytárs. Háborúk. A csodálatos eső. Háborúk keleten. Beligazgatás. Marcus Aurelius halála.) . . . . 190 TIZENNEGYEDIK FEJEZET. Abirodalom az Anto­ni n u з о к alatt. (Olaszország. Tartományok. Polgárjog. Közlekedési eszközök. Miveltség. A császár hatalma. Nép és a senatus Fejedelmi tanács. Praetorianusok. Hadsereg Pénzügy. Törvények. Fejedelmi rendeletek. Edictum perpetuum. Responsa prudentura. Jogtudósok. Jogiskolák.) . . 207 TIZENÖTÖDIK FEJEZET. Vagyon о saág. Kereskedés. (Építmények. Mezei gazdaság. Ipar. Kereskedés.) . 234 TIZENHATODIK FEJEZET. Erkölcsi bölcsészek. (Epictetus. Seneca.) ...... 253

Next

/
Oldalképek
Tartalom