Cserép József: Latin nyelvtan - 1. Alaktan. A gymnásiumok számára (Budapest, 1902)

Engedélyezve a nmélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministerium 906—1902. sz. rendeletével. LATIN NYELVTAN I. ALAKTAN A GYMNÁSIUMOK SZÁMÁRA KÉSZÍTETTE CSERÉP JÓZSEF dr. TUD. EGYET. M., ÁLL. FŐGYMN. R. TANÁR. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 11)02. Ára 1 korona 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom