Cserép József: Latin olvasó- és gyakorló-könyv. A gymnasiumi I. és II. osztálya számára (Budapest, 1902)

Engedélyezve a nmeit, vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministeriani 907—1902. sz. rendeletével. LATIN OLVASÓ­ÉS GYAKORLÓ-KÖNYV A GYMNASIUM! Lés [[.OSZTÁLY SZÁMÁRA KÉSZÍTETTE CSERÉP JÓZSEF dr. TUD. EGYET. M., ÁLL. i’ŐGYMX. K. TANÁR 46 képpel BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT 1902 Ára 2 korona 20 fillér. i JjMÍÍ 4 - . -■ L ■ ÉOÍ : icfl iű é tent

Next