Csoklich, Fritz: A Szentatya Ausztriában (Budapest, 1988)

Tartalom

Tartalom A Szentatya köszöntése a schwechati repülőtéren és Bécs belvárosában / 2 Magyarok és jugoszláviai horvátok tíz­ezrei jöttek a pápához Darázsfalvára (Trausdorfba) /18 Kismarton-Darázsfalva — A SZENTMISE HOMÍLIÁJA — 1988. június 24. / 28 A Szentatya megemlékezett az önkény áldozatairól a mauthauseni koncent­rációs táborban / 36 Munkások és földművesek talákozója a hagyományokban gazdag Lorchban/ 42 Karintiaiak és stájerországiak szlo­véneket és Friuli tartománybeli olaszokat köszöntenek Gurkban / 48 Találkozás a tudomány embereivel, fia­talokkal és evangélikusokkal Salzburg­ban / 60 Végszó Innsbruckban: Berg lsei a középpontban és egy nagy gyermek­ünnep/76 Szöveg és szerkesztés: Fritz Csoklich Képszerkesztés és tördelés: Gerhard Treffkom és Fonyódi Ottó Fényképek: Christian Jungwirth KerekesJózsef Mudrák Attila SZEBENI ANDRÁS Az eredeti mű címe: Der papst in Österreich Fritz Csoklich, Verlag Styria, Graz. Fordították: Dr. Kiss László Komáromi Attila Rosdy Pál Lektorálta: Farkas Olivér A kiadásért felel: Dr. Ákos Géza igazgató Műszaki szerkesztő: Fonyódi Ottó Szedte a Szent István Társulat Szent István Társulat 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 1. Kossuth Nyomda 88 0491 Felelős vezető: Bede István vezérigazgató ISBN 963 360 460 5 új ösztönzéseket adó napok voltak A Szentatya második auszt­riai látogatásának napjai . belekerülnek Európa háború utáni történetébe. Mert amikor 1983 őszén a bécsi Hő­sök terén II. János Pál Európa keresztény megújulására hívott fel, még lehetetlen volt, hogy a kelet-európai országokból nagy számban vegyenek részt ke­resztények azon a szentmisén. Öt év múlva, 1988 júniusában magyarok, szlovének és hor­vátok tízezrei áramlottak Auszt­riába a nyitott határokon át, hogy7 Róma püspökével „meg­törjék a kenyeret” és a Szentírás szavát hallgassák. Akinek szeme van a látásra, annak fel kell fognia ennek az eseménynek a horderejét: A hit túlszárnyalja a határokat. Ezzel Ausztria ismét betöl­tötte a „híd szerepét” a népek között. Éppen eleget hallottunk erről vasárnapi szentbeszédek szóvirágaként. A Szentatya azonban komolyan vette ezt. Arra figyelmeztette Ausztriát, hogy emlékezzék nagy7 ha­gyományaira. A zsidó közösség vezetőivel folytatott megindító beszélgetésében a „hídépítés” és kiengesztelődés érdekében fáradozott, és az evangélikus keresztényekkel tartott isten­tiszteleten kinyilvánította, mi­lyen ösztönzések származnak az ökumenizmusból. A bátorítás napjait éltük át.

Next