Czapik Gyula (szerk.): Áldjuk az Urat! Ima- és énekeskönyv a katolikus hívek számára (Budapest, 1967)

Minden jog fenntartva, beleértve a bárminemű eljárással való sokszorosítás jogát is A kiadásért felelős: Esty Miklós delegált adminisztrátor 86-4832 Pécsi Szikra Nyomda — F. v.: Melles Kezs

Next