Czapik Gyula (szerk.): Ima- és énekeskönyv. A katholikus hívek számára (Budapest, 1954)

15054 Az Egri Főegyházmegyei Hatóság jóváhagyásával Felelős kiadó: A Szent István Társulat alelnöke Egyetemi Nyomda, Bpest — Fel. vez. : Janka Gyula

Next