Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 7. (Budapest, 1895)

A SZENT-ISTVÁN-TÁBSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 7. szám. Dr. CZOBOR BÉLA R. TAGTÓL. Felolvastatott a tud. és Írod. osztály 1894. október 18-án tartott ülésében. Külön lenyomat a „KATHOLIKUS SZEMLE“ Vili, kötetéből. = Ára 80 krajc/.ár. = BUDAPEST, 1895. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA A KERESZTÉNY ARCHEOLÓGUSOK ELSŐ KONGRESSZUSA.

Next