Czobor Béla: A keresztény archeológusok első kongresszusa - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 7. (Budapest, 1895)

A Szent-István-Társulat kiadásában megjelent

A Szent-István-Tűrsulat kiadásában megjelent és nála bizománybán tartott irodalmi müvek. Megrendelhetők a Szent-István-Társulat ügynökségénél, Budapest, Királyi Pál-utcza 13. az. és bármely könyvkereskedőnél. Az ifjúság számára: Karácsonyi képeskönyv jó gyermekek számára. Festette Diefenbach Le'nárd. Magyar szövegét irta Eosty Kálmán S. J. (4-r. 16 szinnyomatu lap.) Ára .................................................................................... 1 frt 20 kr. Seeburg József Egyiptomi József. A mi kedves Üdvözítőnk Jézus Krisztusnak megragadó előképe. A fűtisztelendő esztergomi hatóság jóvá­hagyásával (4-r. 27 1. és 12 szinnyomatu kép.) Ára kötve... ...... 1 frt. Ambach Ede. A rabszolga-kereskedő, vagyis: Ész szív nélkül. (8. r. 166 1.) Fűzve ........................................................................................ 30 kr. Kisfaludi Árpád. Levelek húgomhoz az olvadásról. (8. r. 105 lap.) Ára fűzve 60 kr., díszes vászonkötésben .......................... .......... 1 frt. Aranka, vagy az alázatosság diadala a kevélység fölött. II. kiadás. Szép képpel, díszes kötésben ára ....................................... ...................... 50 kr. Az ifjúság öröme. Mulattató és tanulságos olvasmányok kath. fiú- és leánygyermekek számára. Öt önálló kötet, kétféle kiadásban. Az egy­szerű kiadás (fél vászonkötésben) ára kötetenkint PO kr., a finomabb kiadás (díszes vászonkötésben) ára kötetenkint .............. 1 frt 20 kr. Ifjúság könyve. Elbeszélések, költemények (264 lap) képekkel. Díszes vászonkötésben ....................................................................................... 1 frt. Szabad órákra. Ifjúsági olvasmányok öt szép képpel. Díszes kötésben. Ára.........................................- ... .......... ............................................... 1 frt. Demény Dezső. Vallásosság és kincsvágy. Ifjúsági elbeszélés, Mexiko meghódítása idejéből. Négy szép képpel. Ára díszes kötésben... 1 frt. Laurenczia. Elbeszélés a japán életből. Több szép képpel. Ára 1 frt 20 kr. Szabó Imre. A falu őrangyala. II. kiadás két képpel. Ára díszes vászon­­kötésbep ............................................................ 70 kr. Ifjúsági olvasmányok. (244 1.) képekkel. Ára díszes vászonkötésben 1 frt. Hasznos olvasmányok. (264 1.) képekkel, Ára díszes vászonkötésben 1 frt. A száműzött leánya. Fűzve.................................................................. 20 kr. Vaszari Kolos. A várnai csata. Fűzve ... ... ..................................... 50 kr. Sötét napok. A három árva. Kötve... .................................................. 80 kr. Tanulságos olvasmányok. Kötve ............................................ 1 frt. Falusi gyermekek könyve. Kötve ...................................................... 40 kr. A testvérek. Falusi gyermekek számára. Kötve ........................... 40 kr. Tárkányi Béla. Lelki Manna. Imádságos és énekes könyv a kér. kath. ifjúság számára. 28. kiadás. (16. r. 336 1.) Kötve A) vászonkötés fekete nyomással 35 kr. B) vászonkötés szines nyomással 50 kr C) bőrkötés aranymetszéssel ...... ......................; ... .......... .......... 80 kr

Next