Davori Relkovic Néda: Buda város jogkönyve. Bölcsészetdoktori értekezés - Művelődéstörténeti értekezések 12. (Budapest, 1905)

■Yé/-r~ MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK BUDA VÁROS JOGKÖNYVE (OFNER STADTRECHT) 13ÖLCSÉSZETDOKTORI ÉRTEKEZÉS IRTA DAVORI RELKOVIC NÉ DA BUDAPEST STEPHAN EUM NYOMDA R. T. 1905.

Next