Demény Dezső - Baumann Károly: Katholikus hittan. Középiskolák számára (Budapest, 1906)

STEPHANEUM NYOMDA R. T. Budapest, VIII., Szentkirályi-utcza 28. szám

Next