Demkovits Ágoston: Katholikus szertartástan. Népiskolák számára (Budapest, 1914)

A Szent-István-Társulat könyvkiadóhivatalában Budapest, VITI., Szentkirályi-utca 28b. megjelent és a katholikos iskolák siámára előírt ■ azok használatára engedélyezett tankönyvek. Magyar nyelven. a) llittani könyvek. Rám. kath. elemi katekizmus a biblia elemeivel. Fekete képekkel —.40, színes képekkel ..................................... 52 fill. Róm. kath. kis katekizmus a HL—VI. oszt. számára ... ... 56 « Egri elemi katekizmus ............................................................. 20 « « kis « 40 « Gerely József. Kis képes biblia. I.—II. oszt. számára ... — 40 « « « « III.—VI. « « _____ 80 « — Római kath. szertartástan. Kis kiadás. Népiskolák szá­mára, képekkel................................................................... 56 « Pokorny E. Kis biblia ül.—VI. oszt. r. — ... ... ... ............. 60 « Róder Alajos. Biblia kisebb gyermekek számára ..................... 42 « « középkorú « « 56 « Demkovics Ágoston dr. A katholikus egyház rövid története. Népiskolák számára. Kötve ................................................ 20 « — Róm. kath. szertartástan népiskolák számára. Kötve... 36 « Németh Gyula. Egyháztörténet ................................_........ 40 « b) ABC-és könyvek. Bárány Ignácz. ABC-és könyv................................................ 20 « Brunowszky Rezső. Új ABC-és olvasókönyv a biblia es kate­kizmus elemeivel. Kombinált módszer szerint. Nagy kiadás 509 képpel. Kötve................................................... 52 « Mócsy-Petrovácz-Steinberger. ABC-és könyv (bővebb kiad. 8 ív) 40 « (kisebb kiad. 5 ív) 28 « Dreisziger Ferencz. Új magyar ABC-és könyv....................... 40 « Kiinda Károly. Hangutánzó ABC-és olvasó ....................... 56 « Kóródy Miklós. ABC-és könyv .................................. ........ 50 « Öveges és Wiemann. Hangutánzó magyar ABC. (Fonomimikai ABC.) Képekkel. Kötve _________________________ 60 # Zeitiger József. Magyar ABC-és könyv a tótajkú róm. kath. népiskolák számára .................................................... ... 30 « c) Olvasókönyvek. Bárány Ignácz. I. olvasókönyv 20, H. olvasókönyv 36, IH. olvasókönyv 48, IV. olvasókönyv 60, V. olvasókönyv K 1.28 « Mócsy-Petrovácz-Walter. II. olvasókönyv 52, Hl. olvasókönyv 60, IV. olvasókönyv (fiúiskolák számára) 88, IV. olvasó­könyv (leányisk. sz.) 88, V. olvasókönyv.................. K1.60 « Zeitiger József. Magyar olvasókönyv -a tótajku róm. kath. népiskolák második osztálya számára ............................ 90 « Dreisziger-Számord-Szokoly és Róvó. Gazdasági és ismétlő­iskolák olvasókönyve ................................................ KI.— « Dreisziger-Györffy-Róvó. Olvasókönyv a gazdasági és ismétlő leányiskolák számára ........................... K1.40 « Kóródy Miklós. H. olvasókönyv 64 f, Hl, olvasókönyv 80 I, IV. olvasókönyv 1 kor., V. olvasókönyv.................. K 1.80 « öveget K. H. olvasókönyv 50 f, IH. olvasókönyv ... ........ 64 «

Next

/
Oldalképek
Tartalom