Diat, Nicolas: Esteledik, a Nap már lemenőben (Budapest, 2019)

A „nyugati világ” összeomlásának hát­terében kétségkívül kulturális és iden­titásválság húzódik meg. A Nyugat nincs tisztában önmagával, mert nem tudja vagy nem akarja tudni, hogy ki teremtette és rendelte olyanná, amilyen volt, és amilyen ma is. Manapság számos ország, nemzet nem ismeri a saját történelmét, s mindez szükségszerűen hanyatláshoz vezet, utat nyitva az újbarbár „civilizációnak”. Robert Sarah bíboros harmadik könyvében ezt fejti ki a Nicolas Diaz-tal való beszélge­tésekben. Állítása egyszerű: világunk a sza­kadék szélére jutott; ezt jelzik a hit és az Egyház válsága, az elit árulása, az erkölcsi relativizmus, a határokat nem ismerő bi­rodalomépítés, a fékevesztett kapitalizmus, az új ideológiák, a politikai kimerültség, az iszlám totalitárius megnyilvánulásai... Itt az ideje tehát a megalkuvást nem isme­rő diagnózis felállításának, melyben nem­csak a fenti válságjelenségek elemzését kell elvégezni, hanem e problémák súlyosságát is tudatosítani kell. E feladatnak tesz eleget a bíboros, aki nem ragad le a puszta elem­zésnél. - Bizonyítja, hogy elkerülhető az Isten, ember és reménység nélküli világ pokla.

Next