Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században - A Szent-István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 94. (Budapest, 1905)

FE LSŐ-M \(tYARO RSZÁG kereskedelmi összeköttetése LENGYELORSZÁGGAL FŐLEG A XVI-XVII. SZÁZADBAN DIVÉKY ADORJÁN Felólvastatott a Szent-Istuán-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának 1905 február 9-dikén tartóit ülésében. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁBSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA. 1905.

Next