Divéki Adorján: Felső-Magyarország kereskedelmi összeköttetése Lengyelországgal, főleg a XVI-XVII. században - A Szent-István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 94. (Budapest, 1905)

STEPHANEUM NYOMDA R. T. BUDAPESTEN VIII., Szentkirályi-utcza 28a.

Next