Dreisziger Ferenc: Népiskolai nevelés- és oktatástan a magyar népoktatásügy szervezetével, férfi- és nőtanítóképző-intézetek számára (Budapest, 1913)

NÉPISKOLAI NEVELÉS- ÉS OKTATÁSTAN A MAGYAR NÉPOKTATÁSÍJGY SZERVEZETÉVEL FÉRFI- ÉS NÖTANITÓKÉPZÓ-INTÉZETEK SZÁMÁRA IRTA DREISZIGER FERENC TANITÓKÉPZŐ-INT. TANÁR Második, az új tantervhez alkalmazott kiadás. A Kith. Tanígyl Tanáop Tank8ny»blrál6 Bljotteága által engedély»«». BUDAPEST A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1922-ben ára 36 korona.

Next