Edelényi István: Útmutató A mennyei Atya szeret minket c. hittankönyv használatához. A szülők és hitoktatók figyelmébe (Budapest, 1982)

Előszó

KATOLIKUS SZÜLÖK! Szeretettel adom kezetekbe ezt a könyvet, amelyet a még olvasni nem tudó gyermekek és az olvasni tanulók, az első osztályosok számára írtak. Adjátok ti is a kicsik kezébe! A ké­pek kapcsán mondjátok el nekik hitünk tanításait. Segítsetek nekik, hogy ók is elmondják és énekeljék a kis verseket. Szakítsatok időt gyermekeitek vallásos nevelésére, hogy lelkileg is formálódjanak és fejlődjenek katolikus vallásunk elvei szerint. Minden megkeresztelt gyermek Isten gyermeke lett. A keresztségben kapott kegyelem ne sorvadjon el ben­nük, ezért szóval és példával arra tanítsátok őket, hogy Krisz­­tus-hivök módjára éljenek. A Szentírás meghatóan írja le, hogyan vitték az édesanyák gyermekeiket az Úr Jézushoz. Ö titeket is vár. Várja gyerme­keiteket! Hozzá viszitek, ha e könyv szerint nevelitek a ke­resztény életre. Hogy buzgóságtokat Isten kegyelme kísérje, azért imádkozik értetek, adja reátok és gyermekeitekre fö­­pásztori áldását EGYHÁZMEGYÉTEK PÜSPÖKE 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom