Edelényi István: Útmutató A mennyei Atya szeret minket c. hittankönyv használatához. A szülők és hitoktatók figyelmébe (Budapest, 1982)

Vallásos nevelés az első három évben

Keresztény élete nem a hit igazságainak megtanításából áll, hanem abban:- hogy tudja: Isten a mi Mennyei Atyánk, aki szeret minket, és mindent nekünk adott, amikor megajándékozott bennünket Fiával: Jézussal;- hogy mint Isten fogadott gyermeke viszontszeretheti és beszélgethet Vele;- hogy Vele éli napjait szeretetben és örömben. Ennek a lelkületnek kell kibontakoznia abban a gyermekben, aki egy­szerre test és lélek, és akinek egész lényével kell az Istent megköze­­litenie. Vallásos nevelés az első három évben A gyermek testi, szellemi és lelki fejlődése attól a környezettől függ, amelyben él. A ráhatás, a nevelés tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor egy élet keletkezik. A biológia és a pszichológia egybehangzóan állítja, hogy a még rejtett életet is befolyásolják a körülmények, amelyek között, vagy ahogyan a szülök élnek. Törödniök kell tehát azzal, hogy kedvező, nyugodt légkört teremtsenek maguk körül már a gyermek szüle­tése előtt is, hogy zavartalan és kedvező legyen a magzat fejlődése. Fontosnak kell mondanunk a lelkületet, amellyel a szülők készülődnek a gyermek fogadására. Kedves Szülök! Amikor még nem is tudtatok a magzat létezéséről, az Isten már akkor is veletek volt. Teremtő ereje ott működött szeretet­­közösségtekben. A gyermek tehát - ne feledkezzetek még róla - elsősorban az Istené, és még inkább az Övé lesz a keresztségben. Haladjon tehát együtt a vallásos nevelés a természetes neveléssel. A vallásos nevelés tényezői ezekben az első években a nyugalom, a rend, a kedelyes légkör, a szeretet, a védettség érzése, a biztonságér­zet és a családtagok keresztény magatartása. Az Isten különös látha­tó jelei lesznek a kisgyermek számára az Isten szavát hallgató (a Szentírás-olvasó) és az Istenhez szóló (imádkozó) szülök. A vallásos nevelés hozzátartozik a személyiség nyugodt kibontakozá­sához. Finomitja az erkölcsi és közösségi érzést, biztonságot ad, elvisel­­hetöve teszi a csalódásokat, a félelem és szorongás érzését eloszlatja, erőt ad az élet vállalásához, mert határozott célt állít eléje. Emberré nevelni és bevezetni a gyermeket a vallásos életbe, egyet jelent. A szülök mindennapi élete, a vallásosságuk is kisugárzik a gyermekre. Ebben nevelődik természetes és természetfölötti élete. A legeslegelsö hittanórát az édesanya tartja, mikor a bölcső mellett imád­kozik. Az újszülött már rövid idő után kutatva keresi édesanyja tekintetét, követi mozdulatait és hallgatja szavait. Az első év végén a kisgyermek mar kapcsolatot fedez fel az édesanya magatartása és a hitből fakadó 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom