Eisl, Maria - Laun, Andreas: A szerelem dinamikája. Új szempontok a Rötzer-féle természetes fogamzásszabályozáshoz (Budapest, 2014)

Van-e összefüggés a természetes fogamzásszabá­lyozás, a mesterséges védekezés és a válás között? Természetesen van, mégpedig a következő: Véde­kezési módszert alkalmazó párok esetében, legyen szó bármelyik módszerről, gyakoribb a válás, mint azoknál, akik nem védekeznek, hanem a természe­tes fogamzásszabályozással élik a házasságukat. Ausztriában például 2007-ben a válási ráta 48% volt! Ez a szám azonban mintegy 3%-ra csökken­hetne, gyakorló vallásos életet élve pedig akár még tovább is csökkenhet! Gondoljunk csak arra, hogy mi is rejlik a száraz számok mögött: tengernyi megspórolt női és férfi könny, és seregnyi boldog­talan gyerek helyett nevető gyerekek hada. Vagyis egyértelműen kijelenthető, hogy a természetes fo­gamzásszabályozás a szerelemnek jót tesz, sőt na­gyon jót! Természetesen mindnyájan tudjuk, hogy a bol­dog házasságban több tényező is fontos szerepet játszik, és tévedés lenne azt hinni, hogy a „termé­szetes fogamzásszabályozás vagy védekezés” kér­dése dönti csak el, hogy sikerül-e a házasság. Kis csapatunk nevében kívánjuk Önnek, kedves Olvasó, hogy házassága sikerüljön. Meggyőződé­sünk: az isteni teremtés rendjét követve van a leg­nagyobb esély arra, hogy az ember a házasságában ne szenvedjen hajótörést, hanem boldog legyen! * DR. ELMAR FISCHER püspök * DR. ANDREAS LAUN segédpüspök MARIA EISL magiszter

Next