Elmer István (szerk.): Hogy a lámpatartóra tegyék. Fekete Károly református püspök, Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus megyéspüspök húsvéti üzenetéről (Budapest, 2019)

Húsvét a keresztény élet középponti eseménye. Jézus Krisztus értünk vállalt kereszthalála és feltámadása - a meg­váltás műve - nyitja meg számunkra azt a valóságot, amely az embert ki­szabadítja a téridő szorításából. Húsvét nélkül reménytelenségbe, abszurditás­ba fulladna életünk. Elveszítené távla­tát, amelyre pedig olyannyira vágyako­zik minden ember. Az emberiség fejlődése abban keresen­dő, hogy előrehaladásban - megtorpa­násoktól, visszaesésektől kísérve ugyan - egyre inkább alkalmassá váljék Isten fölismerésére. A teremtmény - az ész és a hit elválaszthatatlan összefonódá­sával - ráismer Teremtőjére.

Next