Erdélyi László (szerk.) - Sörös Pongrácz: A pannonhalmi főapátság története 2. A pápák és zsinatok reformáló törekvései 1243-1404 - A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 2. (Budapest, 1903)

A PANNONHALMI SZ. BENEDEK-REN» TÖRTÉNETE A PADDonbALmr fOAPACSAQ 2.

Next