Erdey Ferenc: A XIII. század bölcseletének válsága és Aquinói Szent Tamás - A Szent István Akadémia Hittudományi-Bölcseleti osztályának felolvasásai 2/4. (Budapest, 1930)

A SZENT ISTVÁN AKADÉMIA HITTUDOMÁNY-BÖLCSELETI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÁSAI SZERKESZTI: TÓTH TIHAMÉR OSZTÁLYTITKÁR 2. KÖTET. 4. SZÁM. A XIII. SZÁZAD BÖLCSELETÉNEK VÁLSÁGA ÉS AQUINÓI SZENT TAMÁS ERDEY FERENC RENDES TAGTÓL Székfoglaló felolvasás a Szent István Akadémiában 1930. március hó 7-én BUDAPEST, 1930 APOSTOL NYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VIII. H0RÁNS2KY UCCA 20

Next