Erdő Péter: Az ókeresztény kor egyházfegyelme. Az első négy században - Ókeresztény Írók 5. (Budapest, 1983)

Next