Erdő Péter (szerk.): Tanulmányok a magyarországi egyházjog középkori történetéről. Kéziratos kódexek, zsinatok, középkori műfajok - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 3. (Budapest, 2002)

TANULMÁNYOK A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZJOG KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉRŐL SZENT ISTVÁN TÁRSULAT PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet

Next