Erdősi Károly: Angyalszivek karácsonya és karácsonyi színdarabok - Népiratkák 200. (Budapest, 1913)

SZEMÉLYEK : Karácsony Angyala Gazdagok \ Szegények > Angyala Szenvedők ) Gazdag Leányka* Szegény Leányka Vak Leányka Angyalok, Gyermekek * E darab úgy van megírva, hogy leányok helyett fiúk is eljátszhatják csekély módosítással. Nihil obstat. Nr. 4868. Imprima !ur. Strigonii, die 23. Julii 1913. Dr. Desiderius Bita censor dioecesanus. Ludovicus Rajner episc., vie. venerali«. STEPHANEUM NYOMDA B. T. Budapest, Vili., Szentkirályi-u. 28. — A nyomdáért felelős : ifj. Kohl F-

Next