Fichte, Johann Gottlieb: A boldog élet útmutatója avagy a vallás tana - Fides et Ratio. A vallásbölcselet kiskönyvtára 6. (Budapest, 2010)

A jelen munka JOHANN GOTTLIEB Fichte (1762-1814) remekműve, a német gondolkodás egyik csúcs­teljesítménye. Mint útmutató, va­lóban utat akar mutatni a boldog élethez, amely Fichte felfogásában azonos a bölcseletileg átgondolt vallási életvezetéssel. Mindezt az Útmutató - amely a János-evan­­gélium Krisztusát követve egyszerre akar út és igazság lenni - oly eszté­tikai szépséggel és gondolati mély­séggel adja elő, hogy keresve sem találhatnánk párját a világirodalom­ban. E munka az ént tudásként de­finiálja, és a tudásnak kettős státu­sza van: egyszerre istentudás, vagyis a véges én abszolútumra vonatkozó ismerete, ugyanakkor Isten-tudás, vagyis Isten gondolkodása a véges énben. Miközben Fichte sorait ol­vassuk, gyakran érezhetjük, hogy az emberiség egyik kivételes szellem­óriása szólal meg a könyv soraiban és egyben mibennünk...

Next

/
Oldalképek
Tartalom