Fraknói Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt. A pápai követek jelentései alapján (Budapest, 1884)

3uJ>pc.s% Az Athenaeum, r. társ. könyvnyomdája.

Next

/
Oldalképek
Tartalom