Franciscy Lajos: Az általános választói jog - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből (Budapest, 1898)

AZ ALTALANOS VÁLASZTÓI JOG. 1)R FRANCISCY LAJOS THEOLOOIAI TANÁRTÓL. Felolvastatott a Szent-lstván-Társulat Tud. és Írod. Osztályának 1898. május 5-éu tartott ülésében. Külön lenyomat a „BÖLCSELETI FOLYÓIRAT“ 1898-iki évfolyamából. BUDAPEST, 1898. KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA.

Next