Frankó Tamás: A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézménytípusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholica de Petro Pázmány nominate. IV., Dissertationes 8. (Budapest, 2013)

FRANKÓ TAMÁS A SZENT TUDOMÁNYOK OKTATÁSÁRA ÉS KUTATÁSÁRA SZOLGÁLÓ INTÉZMÉNYTÍPUSOK, VALAMINT AZ AZOKAT SZABÁLYOZÓ HATÁLYOS KÁNONI NORMÁK FEJLŐDÉSE SZÉCHENYI TERV PÁZMÁNY PETER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next