Giesswein Sándor: Az urali nyelvek helyhatározói demonstratív elemei - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 2. (Budapest, 1894)

A SZENT-ISTYAN-TAESULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL. 2. szám. Dr. GIESSWEIN SÁNDOR RENDES TAGTÓL. Felolvastatott a tud. és írod. osztály 1894. márczius 14-ikén tartott ülésében. BUDAPEST, 1894. KIADJA A SZEKT-IST VÁK-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYA. AZ URÁLI NYELVEK MELYIIATÁEOZÓI DEMONSTRATIV ELEMEL

Next