Giesswein Sándor: Szent Jakab Jeruzsálem első püspöke. Egyszersmind válaszul e kérdésre: voltak-e az Úr Jézusnak testvérei? - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 57. (Budapest, 1906)

A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUDOMÁNYOS ÉS IRODALMI OSZTÁLYÁNAK FELOLVASÓ ÜLÉSEIBŐL 57. sz. «.__. „ . . .__________________________________________ 57. sz. SZENT JAKAB JERUZSÁLEM ELSŐ PÜSPÖKE EGYSZERSMIND VÁLASZUL E KÉRDÉSRE : VOLTAK-E AZ ÚR JÉZUSNAK TESTVÉREI? IRTA G1ESSWEIN SÁNDOR dr. GYŐRI KANONOK, A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT ALELNÖKE .,4 V* f Felolvastatott a Szent-István-Társulat Tud. és írod. Oszt. 1906 márcz. 8-án tartott ülésén BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT TUD. ÉS ÍROD. OSZTÁLYA 1906. Ára 80 fillér.

Next