Giesswein Sándor: Szent Jakab Jeruzsálem első püspöke. Egyszersmind válaszul e kérdésre: voltak-e az Úr Jézusnak testvérei? - A Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályának felolvasó üléseiből 57. (Budapest, 1906)

A Szent-István-Társnlat könyvkiadóhivatalában (Szentkirályi-utcza 28.) és könyvkereskedésében. (Kecskeméti-u. 2.) megrendelhetők a következők: FELOLVASÁSOK a Szent-István-Társulat Tud. és Irodalmi Osztályának üléseiből (8-r.) 1. sz. Kandra Kabos. Az ezeréves Károlyiak. (23 oldal) Buda­pest, 1894. Ára..........................- ............................ 60 fill. 2. « Dr. Giesswein Sándor. Az uráli nyelvek helyhatározói demon­strativ elemei (29 old.) Budapest, 1894. Ára ... — 80 fill. 3. « Dr. Karácson Imre. Két török diplomata Magyarországról a XVIII. században. (29 old.) Bpest, 1894. Ára _ 50 fill. 4. « Dedek Crescens Lajos. Boncz könyve a vallás körüli felség­jogról. (71 old.) Budapest, 1894. Ára... ... 1 kor. 40 fill. 5. « Dr. Kiss János. Az értelmi ismeretek keletkezése. (28 old.) Budapest, 1894. Ára .................................................... 60 fill. 6. « Hummer Nándor. A kereszténység nyomai Magyarország mai területén a honfoglalás előtt. (69 oldal.) Budapest, 1894. Ára.................................................................... 1 kor. 20 fill. 7. « Dr. Czobor Béla. A spalatói archaeologiai kongresszusról. (33 old.) Ára .................... .................................... 60 fill. 8. « Dr. Mihály fi Ákos. Emlékbeszéd Szvorényi Józsefről. (40 old.) Ára ............................................................................. 60 fill. 9. « Dr. Kiss János. A katholikusok III. nemzetközi tudományos kongresszusáról. (22 old.) Ara.................................... 50 üli. 10. « Dr. Székely István. Monismus és dualismus a filozófiában. (22 old.) Ára ........................................................... 30 fill. 11. « Felsmann József. A Kalocsai Codex. (60 old.) Budapest, 1895. Ára..................................................................... 1 kor. 20 fill. 12. « Dr. Surányi János. Az állami tekintély erkölcsi alapja. (22 old.) Budapest, 1895. Ára ................................... 50 fill. 13. « Hunmer Nándor. A szláv kereszténység hazánk mai területén a honfoglalás előtt. (112 o.) Budapest, 1896. Ára 1 kor. 60 fill. 14. « Bodnár Gáspár. A katholikus népies irodalom műveléséről. (16 old.) Budapest, 1895. Ara ... .................. ... 40 fill. 15. « Dr. Czobor Béla. Giovanni Battista de Rossi emlékezete. (80 old.) Budapest, 1896. Ára .................. 1 kor. 60 fill. 16. « Szekrényt Lajos. Emlékbeszéd Szülik József fölött. (30 old.) Budapest, 1896. Ára................................................... 60 fill. 17. « Dr. Margalits Ede. Márk királyfi (Kraljevics Márkó). (192 old.) Budapest, 1896. Ára .................................... 2 kor. 40 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom