Glasz Ferenc: Római katholikus vallástan - ágazatos hittan. A középiskolák ötödik osztálya részére (Budapest, 1904)

A nagy méltóságú püspöki kartól hirdetett pályázat alkalmából engedélyezve. RÓMAI KATHOLIKUS YALLÄSTAN. ÁGAZATOS HITTAN A KÖZÉPISKOLÁK ÖTÖDIK OSZTÁLYA RÉSZÉRE. IRTA GLASZ FERENC OKL. VALLÁSTANÁR. A nagy méltóságú magyar püspöki kartól előírt «Tanítási terv és utasí­tások.» alapján kidolgozott pályamű. Az esztergomi főegyházm. hatóság 1596/1904. sz. a. k. engedelmével. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTVÁN-TAR SU LAT 1904. Ára 1 korona 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom