Gnilka, Joachim: Az Újszövetség teológiája - Szent István kézikönyvek 11. (Budapest, 2007)

Az Újszövetség teológiája - gondolati tartalmát tekintve - nem függ semmi­lyen megelőző filozófiától; tárgyát ál­talánosan úgy lehetne meghatározni, mint Isten Jézus Krisztusban való megmentő cselekvésének leírását, amint azt maga az Újszövetség, vagy az egyes hozzátartozó iratok tanúsít­ják. Joachim Gnilka - más szerzőkkel és irányzatokkal ellentétben - műve felépítésében elsősorban az időrendi és tárgyi szempontokat veszi figye­lembe. Szembesít a különböző teoló­giai elgondolásokkal, megvizsgálja a kérdésekre adott válaszokat, utal a szövegelőzményekre, feltárja az egyes írások egymással való kapcsolatát, s azt, hogy ezek az írások és elgondolá­sok hogyan illeszthetők be a folyama­tosság és a hagyomány áramlatába. Az újszövetségi teológia sokfélesége arra tanít, hogy folytassuk az értel­mezést abban a tudatban, hogy az végérvényesen lezárhatatlan. Vagyis sohasem lesz vége, és nem is szabad, hogy vége legyen, amíg van Egyház és vannak keresztények. Ezért hiába­való az a kérdés is, hogy az újszövet­ségi kánon megalapozza-e az Egyház egységét, mert korunk hittapasztala­ta kiált a keresztények egysége után az Egyházban. Szent Pál szavait meg­fordítva ezért azt mondjuk: Tartsatok meg mindent, és vizsgáljátok meg, mi a helyes (vő.: ITessz 5,21). Joachim Gnilka

Next

/
Oldalképek
Tartalom