Győrffy János - Zelliger Arnold: Pozsonyvármegye és Pozsony város rövid földrajza. A pozsonyvármegyei népiskolák III. osztályu tanulói számára - Földrajzi alapfogalmak (Budapest, 1904)

FÖLDRAJZI ELŐISMERETEK. PÓZ SON YVÁRMEGYE ÉS POZSONY VÁROS RÖVID FÖLDRAJZA. A POZSONYVÁRMEGYEI NÉPISKOLÁK Dl. OSZTÁLYÚ TANULÓI SZÁMÁRA ÍRTÁK GYŐRFFY JÁNOS ÉS ZELLIGER ARNOLD. BUDAPEST KIADJA A SZENT-ISTYÁN-TÁRSULAT 1904.

Next