Hamvas, Andreas: Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára (Budapest, 1968)

Bevezető rész

BEVEZETŐ RÉSZ \ ■ 1. ÉLETÜNK CÉLJA 1. Mi végett vagyunk a világon? Avégett vagyunk a világon, hogy az Istent megismerjük, őt szeressük, neki szolgáljunk és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba jussunk. 2. Mikor szolgálunk Istennek? Akkor szolgálunk Istennek, ha akaratát tesszük s főképp, mikor kötelességünket teljesítjük. 3. Lehetünk-e itt a földön is boldogok? Itt a földön is lehetünk boldogok, de minden földi boldog­ság csak tökéletlen, bizonytalan és múlandó. „Hiúságok hiúsága, minden csak hiúság!” Prédikátor 1, 2. 4. Hogyan szól a nyolc boldogság? A nyolc boldogság így szól: 1. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. 2. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 3. Boldogok akik sírnak, mert ők vigasztalást talál­nak. 4. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 6. Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent. 7. Boldogok a békességesek, mert őket Isten fiainak hívják. 8. Boldogok akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa. (Hegyi beszéd, Máté 5, 3 skk.) KÉRDÉS: Lehet-e boldog, aki minden vagyonát elvesztette? És a gyógyíthatatlan beteg? 3

Next