Hamvas Andreas (szerk.): Hit- és erkölcstan. Hittankönyv az általános iskolák VII-VIII. osztályának katolikus tanulói számára (Budapest, 1964)

Next