Hanauer A. István: A kölcsönös igazságosság a kath. erkölcstanban különös tekintettel a magyar magánjogra (Budapest, 1909)

@r. tó an aiicr 4$. Ssfcán Ш Kölcsönös igazságosság |

Next