Hársfai Katalin: A keresetlevél a kánoni perben - Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae 3. (Budapest, 2008)

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM Kánonjogi Posztgraduális Intézet HÁRSFAI KATALIN A KERESETLEVÉL A KÁNONI PERBEN SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Next