Havas Katalin, G.: Arisztotelésztől napjainkig. Logika vagy logikák? (Budapest, 2001)

Next